010 - 284 6123
Veenman Scan

Veenman Scan

Inzage in én optimalisatie van uw documentenstroom

Uit onderzoek van onafhankelijke onderzoekbureaus zoals Gartner en IDC blijkt dat tot 30% aan kosten is te besparen op afdrukapparatuur en de daarbij horende processen. Daarnaast resulteert het optimaliseren van document gerelateerde processen in een verhoging van de omzet van meer dan 10%. Breng met behulp van de Veenman Scan ook uw verbeterpunten in kaart!

Een drietal verschillende scans – Basic Scan, Advanced Scan en Full Scan, geven u inzicht en sturingsmiddelen ter verbetering van de efficiency ten aanzien van uw afdruk- en documentverwerkingsomgeving.

Meer weten wat deze scans voor uw organisatie kunnen betekenen? Lees meer in de brochure of neem direct contact op met Veenman via 010-2846123

Basic Scan De Basic Scan brengt uw huidige, netwerk gekoppelde, afdrukomgeving in kaart. De detailinformatie die uit deze analyse naar voren komt, biedt een sturingsmiddel ter verbetering van de efficiency van uw huidige afdrukpark.

Advanced Scan De Advanced Scan is opgebouwd uit de bovengenoemde Basic Scan aangevuld met een unieke Total cost of Ownership (TCO) berekening.

Full Scan De Full Scan is een compleet maatwerkgericht onderzoek en gericht op uw totale afdruk- en documentomgeving.