010 - 284 6123 info@veenman.nl
Xerox Docushare

Xerox DocuShare

DocuShare één van de meest flexibele en gebruiksvriendelijke platforms op het gebied van content management.

Xerox DocuShare: Wat is het?

Een online platform voor content management, dat uitblinkt in flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het stelt u in staat om informatie op een juiste en veilige manier te ontsluiten en te delen, zonder grote veranderingen in uw huidige werkprocessen en/of systemen aan te brengen.

Hoe werkt Xerox DocuShare?

Met dit platform krijgen medewerkers toegang (overal en op ieder moment) tot essentiële bedrijfsinformatie. Zij kunnen deze informatie raadplegen en bewerken en zij kunnen er samen aan werken. DocuShare zorgt voor stroomlijning van bedrijfsprocessen, wat tot een efficiëntere bedrijfsvoering leidt. Bovendien zorgt dit softwareplatform voor een beter beheer en een betere beheersing van processen. Behalve eigen medewerkers kunnen ook geautoriseerde klanten en toeleveranciers in dit softwareplatform worden opgenomen om tot ketenintegratie te komen.

Wat levert Xerox DocuShare uw organisatie op?

Het platform maakt uw bedrijfsinformatie via een browser wereldwijd toegankelijk voor iedereen die u daartoe hebt geautoriseerd. Het zoeken naar en het onderling delen van informatie wordt enorm versneld en dat geldt ook voor de afwikkeling van bedrijfsprocessen. Dit resulteert in verbeterde bedrijfsvoering tegen lagere kosten. Workflows worden automatisch aangestuurd en alle handelingen worden vastgelegd om antwoord te kunnen geven op accountancy- en compliancy-vraagstukken.

Veenman en Xerox DocuShare

Hoewel de eindgebruikers heel gemakkelijk en intuïtief met DocuShare werken, vraagt de invoering van dit platform veel kennis rond content management en bedrijfsorganisatorische aspecten. Veenman maakt deel uit van het Xerox-concern en heeft om die reden directe toegang tot de expertise, die Xerox wereldwijd op dit vlak heeft verzameld. Dit is een belangrijke waarborg voor succesvolle toepassing van DocuShare in uw organisatie.

Xerox DocuShare instructie video: