Veenman Zorg Innovatie Event

Donderdag 14 november 2019

Philips Stadion Eindhoven

Jammer dat u niet aanwezig kunt zijn bij het Veenman Zorg Innovatie Event.

We hebben de afmelding goed ontvangen. Hartelijk dank voor het doorgeven.

We hopen u op een volgend Veenman event te mogen ontvangen.

Hartelijke groet,
Veenman