Integreer en stop met GISsen

 

Juiste databronnen. Op juiste moment. Leiden tot juiste beslissingen.

 

Alles wat zich om ons heen bevindt, van wat op de grond staat tot wat zich onder en boven de grond bevindt is een bron van informatie. Meer dan 80% van deze data heeft een relatie met een plek op de aarde. Domeinen als duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid zijn gekoppeld aan deze locaties.

Het linken van documenten aan een geografische locatie blijft in de praktijk een grote uitdaging omdat de meeste GIS-Systemen hier niet in voorzien, met name als het gaat om het koppelen van brondocumenten.

De Digitaal Stelsel Omgevingswet komt eraan

Met de komst van de nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in 2021, waarbij objectgericht archiveren centraal staat, zal veel veranderen. Locatiegegevens worden al veel gebruikt en de verwachting is dat het gebruik explosief zal toenemen. De Omgevingswet vereist daarom koppelingen van data, gebaseerd op locaties. Het wordt dan nog velen malen belangrijker om een snelle juiste link te leggen tussen complete (bron)documenten en de locatie waar het betrekking op heeft.

Geo-Sync: alle documentatie automatisch bij elkaar

Integratie wordt in de weg gestaan door het gebruik van een breed scala aan GIS-applicaties, viewers, rapportagetools, tekenprogramma’s en algemene kantoortoepassingen zoals Office. Bovendien is er geen standaard beschikbaar voor de GIS-informatie die overheidsinstellingen, bedrijven en consultants genereren.

Geo-Sync haalt uit alle relevante registraties de meest recente brondocumenten op en voegt die samen, ongeacht met welke toepassing de GIS-informatie tot stand is gekomen. Dit vormt het fundament voor juiste, op volledige informatie gebaseerde besluiten, adviezen en vergunningen.

Geo-Sync gaat uit van de digitale brondocumenten die betrekking hebben op de plek ‘in de omgeving’, in plaats van informatie per object (zaken) en subject (personen).

Bundeling van expertise

In samenwerking met softwareontwikkelaar Acanthis en AGEL, expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen hebben we deze oplossing ontwikkeld om in het complexe GIS-landschap geo-informatie veel sneller bij elkaar te brengen.

Niet alleen de overheid zelf, maar ook het bedrijfsleven en de burgers hebben belang bij het zo gemakkelijk mogelijk terugvinden van de juiste geo-informatie. In een snel digitaliserende wereld draait het immers om een snelle, accurate en up-to-date informatievoorziening. Hoe meer registrerende organisaties hun registratie hiervoor openstellen, hoe effectiever Geo-Sync werkt.

Remco van Dessel, Directeur AGEL adviseurs

Twee herkenbare voorbeelden

Een gaper aan de gevel van een oude drogisterij is vaak een ‘publieksrechtelijk beperkt’ object. Als die er zomaar uit wordt gesloopt kan dat tot een hoge boete leiden, plus de verplichting alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Maar dat moeten de gemeente en de sloper wél weten. Bovendien is het ook belangrijke informatie voor de eventuele koper en verkoper van het pand. Hoe fijn dat Geo-Sync daar nu mee kan helpen?

Neem een gemeente die moet beslissen of een sportaccommodatie haalbaar is. Voor een juiste afweging is het nodig om het aantal bewoners van de wijk te kennen en of dat aantal de komende jaren zal groeien of juist krimpen. En misschien ook wel het gemiddelde inkomen en de leeftijdsopbouw in een wijk. Deze data is snel beschikbaar en actueel met Geo-Sync!

Alle voordelen van Geo-Sync

 • Aanvraagproces wordt teruggebracht van 26 naar 8 weken
 • Redundantie data behoort tot verleden
 • Minder onderzoek nodig en gegevens blijven langer geldig
 • Beslissingen op basis van juistheid, actualiteit, integraliteit en compleetheid
 • Centrale opslag doordat Geo-Sync werkt met bronbestanden die er al zijn
 • Efficiënt voldoen aan nieuwe wettelijke eisen

Meer weten?

Vul hieronder uw gegevens in, we helpen u graag.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • logo-ArdaghGroup
 • harman-kardon-jbl-harman-professional-solutions
 • logo hamiltonbright
 • logo-prospex
 • Logo Lebuinus