Per 1 januari 2016 hebben alle in Nederland gevestigde organisaties (zowel bedrijven als overheden) de plicht om een ernstig datalek […]