Documentmanagement is cruciaal voor de efficiëntere zorg

In het sterk veranderende landschap van de zorg is een effectieve, patiëntvriendelijke en veilige informatieoverdracht cruciaal. IT is het aangewezen middel om werkprocessen te verbeteren, doorlooptijden van financiële declaraties te verkorten, medewerkers efficiënter te laten werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Maar hoe creëer je een veilige en flexibele IT-omgeving die dit ondersteunt?

Voor een beter functionerende zorg is het steeds belangrijker dat informatie snel beschikbaar is en centraal benaderd en bijgewerkt kan worden. Bij de zorg aan het ziekenhuisbed kun je bijvoorbeeld tablets gebruiken om patiëntgegevens te raadplegen, waarmee je papieren dossiers vervangt door één centraal digitaal dossier dat altijd up-to-date is. Maar met name op het gebied van samenwerking en communicatie tussen zorgverleners, verzekeraars en natuurlijk de cliënten valt veel winst te behalen. Door de processen in de zorg te digitaliseren en de doorlooptijden te verkorten, kunnen miljarden bespaard worden. Daar wordt het zorgproces efficiënter van en bovendien krijgt de consument eerder zijn zorgdeclaraties uitgekeerd. Er is daarom een toenemende vraag naar flexibele IT-oplossingen die een geïntegreerde aanpak bieden voor informatie- en documentmanagement.

Zorgpremies
Als gevolg van de decentralisatie in de zorg zijn er steeds meer gespecialiseerde partijen onderdeel van de zorgketen. Dit maakt de werkprocessen veel arbeidsintensiever en complexer, maar tegelijk moet de efficiëntie verbeterd worden om een verdere stijging van de zorgkosten zoveel mogelijk te beperken. Om die uitdaging het hoofd te bieden is het digitaliseren van documenten en informatiestromen essentieel. Dat begint bij een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak voor documentbeheer, ofwel IDM (Integrated Document Management). Er is veel vraag naar dit concept in de zorg, omdat organisaties hiermee een flexibel digitaal platform kunnen realiseren dat goed integreert met hun bestaande bedrijfssystemen, zowel on-premise als in de cloud. Dat is de eerste stap op weg naar efficiëntere zorg.

Tevreden zorgverleners
Zorgorganisaties die investeren in het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen en documentstromen, leggen daarmee de basis voor meerdere verbeteringen. Zo kunnen bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden, waardoor de financiële verrekening van kosten en vergoedingen tussen alle partijen sneller kan verlopen. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat de zorgkosten de pan uit rijzen. Consumenten kunnen hierdoor ook eerder hun zorgdeclaratie terugkrijgen en ze worden bovendien minder belast met tijdrovende administratieve processen. Verder kunnen zaken als databeveiliging en privacy beter beheerst worden met een centrale aanpak voor informatiebeheer. Maar het belangrijkste is misschien wel dat een geïntegreerde documentoplossing kan bijdragen aan meer tevredene zorgmedewerkers. Als zij minder worden belast met complexe IT-gedreven administratieve processen, kunnen zij zich beter richten op het verlenen van goede zorg.

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade