Duurzaamheid moet je écht samen doen!

Al vele jaren staat duurzaamheid op de agenda van bedrijven. Begrippen als CO2-footprint en ‘circulaire economie’ zijn gemeengoed geworden. Tegelijk is het begrip flink opgerekt. Wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid? Energie- en materiaalzuinig geproduceerde producten? Virtueel vergaderen? Een energiezuinige bedrijfsvoering? Kijk je alleen naar wat de eigen organisatie doet, of naar de hele keten? Als we het laatste doen, zullen we het verst komen. Alleen gaat dat echt niet vanzelf.

Over de hele linie
Voor het beste resultaat zou natuurlijk de hele markt over de hele linie aan al deze duurzaamheidsaspecten moeten werken. Hoewel het nog lang niet zo ver is, zie ik dat nu de economische crisis voorbij is, duurzaamheid weer belangrijk wordt gevonden. We merken het aan klanten die in offertetrajecten expliciet vragen naar duurzaamheid. Voor ons een reden om alle bovengenoemde duurzaamheidsaspecten – en meer – onder de loep te nemen.

Wat kunnen we zelf doen?
Dat begint met de producten die we leveren. Printers van Xerox, een fabrikant die veel aandacht besteedt aan het met minder energieverbruik produceren van de machines. Daar stopt het niet, energiezuinig gebruik staat voorop en ook als de apparaten aan het einde van hun levensduur zijn is met recycling rekening gehouden. Daarmee hebben we alvast een antwoord op de vraag naar duurzame printers. Nu is dat de verdienste van Xerox, maar wat kunnen we zelf doen?

Samen verantwoordelijk
Bij de producent gaat het om duurzame productie en, aan het eind, recycling, terugwinnen van materialen. Maar wij staan als het ware aan de ‘voorkant’ van de projecten. We zijn betrokken bij de gehele life cycle van de oplossing die een project oplevert. Dat betekent dat we in principe, samen met de klant, in staat moeten zijn om het maximum aan duurzaamheid eruit te kunnen halen. Nog een stap verder kunnen we gaan als we de gehele toeleveringsketen erbij betrekken, inclusief overleg, transport, etc. Wat is daar voor nodig?

Van kosten naar waarde
Wij hebben de ervaring dat we vooral samen moeten denken over mogelijkheden. Elkaar opzoeken en ideeën uitwisselen. Leren hoe andere bedrijven stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Dat levert het meest op als er sprake is van langdurige samenwerking. Dat maakt denken op de lange termijn mogelijk, dan kunnen we ook anders kijken naar ‘kosten’. Die kosten kunnen immers ook gezien worden als investeringen die op de langere termijn voordelen opleveren voor de organisatie. De uitdaging is hier om vastgeroeste financials mee te krijgen in deze visie.

Deeleconomie
Intussen blijven we innoveren. We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om printers in een pool op te nemen, waaruit bij behoefte kan worden geput. Niet overal hoeft een printer te staan. In zo’n pool kunnen in principe ook oudere printers die nog goed functioneren, worden opgenomen. Het sluit aan op de deeleconomie, het gaat om zuinig gebruik van middelen en om hergebruik.

Samen uitproberen
Hoe belangrijk samenwerking is blijkt wel uit een aantal ideeën die we nu verder uitwerken. We willen bijvoorbeeld één bestelwagen laten rijden voor verschillende leveranciers. Dat betekent dat zij allemaal bereid moeten zijn om aan te haken bij een platform dat bestellingen kan combineren. Je moet ook inventief zijn. We zien ook onverwachte mogelijkheden. Zo overwegen we motorinstructeurs te laten rijden voor het afleveren van toners of voor eenvoudige reparaties, op momenten dat er een gat is in hun lesschema.

Als het even kan, dringen we er nu bij klanten op aan om duurzaamheid in hun projecten mee te nemen. Onze aanpak: samen veel uitproberen, wat werkt, wat niet. Zo krijg je organisaties mee. Klein beginnen en stapsgewijs de business case opbouwen, werkt beter dan één grote business case op te stellen. Als we zien dat iets werkt in de praktijk kunnen we flink opschalen. Het komt de duurzaamheid alleen maar ten goede! Dus: heeft u ideeën waar we samen verder over kunnen denken? Ik hoor ze graag!

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade