Een eeuw informatiemomenten

Veenman, het oudste IT-bedrijf van Nederland, bestaat 100 jaar. Dat iconische moment hebben we op 23 mei met onze relaties gevierd. Op deze bijzondere dag vertelde Peter Veenman, de zoon van onze oprichter, enkele bijzondere verhalen over de begintijd van het bedrijf als leverancier van kantoormachines. We zijn natuurlijk niet stil blijven staan en we zijn nu uitgegroeid tot een bedrijf dat organisaties helpt te beschikken over de juiste informatie, op het juiste moment en in de voor hen meest geschikte vorm. Ik ben er trots op dat we al een eeuw lang met technologie de afstand overbruggen tussen de informatiebron en diegenen die de informatie nodig hebben. Dat willen we natuurlijk ook de komende 100 jaar blijven doen!

Een eeuw impact
Onze oprichter Dick Veenman begon zijn bedrijf een eeuw geleden, gedreven vanuit een praktische analytische kijk op zaken, technische nieuwsgierigheid en een vooruitstrevend informatiebewustzijn. Hij zag toen al dat techniek een grote impact zou krijgen op informatiemomenten: informatie die zich op allerlei momenten en allerlei mogelijke manieren manifesteert: op papier, via spraak, op een scherm (van smartphone tot pc).

Een eeuw lang hebben we voortdurend onze praktische, analytische kijk op zaken en technische nieuwsgierigheid aangescherpt. Dit is ook broodnodig in een tijd waarin alles met elkaar is verbonden. Technologische ontwikkelingen zoals AI, big data, analytics en machine learning spelen een essentiële rol om de komende jaren grip te krijgen op deze informatiemomenten – en te houden. Ik ga er zelfs vanuit dat op termijn voorspeld zal kunnen worden welke informatie we op welk moment nodig hebben. De informatie staat dan al klaar nog voor we die nodig hebben. Dan zijn we geen tijd meer kwijt aan zoeken naar informatie, we hoeven er nog geen seconde meer op te wachten.

Relevante informatie
Maar zover is het nog niet. Voorlopig staan organisaties nog voor de uitdaging hoe zij verantwoord moeten omgaan met de snelle toename van de hoeveelheid aan data en hoe zij uit deze data relevante informatie kunnen halen. En: hoe kunnen zij voor hun werknemers relevante informatiemomenten bieden, in de juiste vorm, op elk device, altijd en overal? Temeer omdat informatiemomenten elkaar steeds sneller zullen opvolgen. Informatievoorziening wordt een continuüm. Ook wij werken daarom met de nieuwste technologieën, zoals artificial intelligence, data analytics en content analytics. Het levert de software-innovaties op die de informatiemomenten voorbereiden en concreet maken.

Automatiseren
In feite maken we nu een softwaretransformatie door, waardoor we niet alleen informatiestromen efficiënter maken. Maar ook processen kunnen automatiseren die tot voor kort niet te automatiseren waren. Dat betekent wel dat we goed moeten nadenken over de enorme impact van deze digitalisering. We zien nu al dat lang niet iedereen hierin even goed kan meegaan. Het is een gigantische uitdaging om echt iedereen informatie te bieden in een voor hen begrijpelijke vorm.

Veenman ‘vangt’ al 100 jaar ‘informatiemomenten’. We brengen de nodige kennis en inzichten waarmee organisaties in de informatiestroomversnelling veilig het hoofd boven water houden. En van de informatiemomenten optimaal gebruik kunnen maken. Nu en in de komende honderd jaar. Want organisaties kunnen alleen een relevante rol blijven spelen in de toekomst als zij grip hebben en houden op hun informatievoorziening. Informatievoorziening (de juiste inhoud, het juiste moment, de juiste vorm) en vooral ook de snelheid daarvan is een bedrijfskritisch element geworden in de huidige bedrijfsvoering van organisaties en doorslaggevend voor hun continuïteit in de toekomst.

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade