Hoe geautomatiseerde workflows bijdragen aan de werkplek van de toekomst

Wereldwijd stellen organisaties zich de vraag hoe de toekomst van ‘werk’ eruit gaat zien, zeker nu we vanwege een pandemie in onzekere tijden zijn beland. Xerox heeft daarom uitgebreid internationaal onderzoek laten uitvoeren onder 600 IT-leiders. Hen is onder meer gevraagd welke beslissingen ze in een sterk veranderende wereld nemen en op basis waarvan. Eén van de conclusies is dat workflows verder geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden. In dit artikel leest u welke gevolgen hieruit voortvloeien, gekoppeld aan een praktijkcase van Veenman. We sluiten af met 5 praktische tips voor digitale transformatie tijdens Corona.

IT-afdelingen spelen sleutelrol binnen organisaties

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat IT-afdelingen momenteel een sleutelrol spelen binnen organisaties. Zeker in onzekere tijden als die van COVID-19 wordt een groot beroep gedaan op IT, met name om de operatie soepel en consistent door te laten werken. Met andere woorden: om de ‘werkomgeving op afstand’ stabieler en duurzamer te maken. 42% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat IT-middelen en -ondersteuning nu het belangrijkst zijn voor werkplezier én productiviteit van medewerkers.

Meer budget voor technologische oplossingen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer dan de helft van de ondervraagden (56%) zegt in de toekomst meer budget vrij te gaan maken voor technologische oplossingen, als direct gevolg van de pandemie. Ruim een derde van de ondervraagden (34%) is ook nog eens van plan om de inspanningen op het gebied van digitale transformatie te versnellen. In eerste instantie zijn die inspanningen gericht op het (nog beter) mogelijk maken van thuiswerken of de combinatie van thuis- en kantoorwerk. 35% van de ondervraagden vindt IT-support op afstand het belangrijkste punt waar de komende tijd verder in geïnvesteerd moet worden. Ook moet er volgens de IT-leiders extra aandacht en budget naar online communicatie- en samenwerkingstools en naar cloud-gerichte oplossingen.

Verdere digitalisering maakt werkprocessen eenvoudiger, sneller en goedkoper

Dat de toekomst digitaal is – of op zijn minst ‘digitaler’ – is een conclusie die we gemakkelijk
uit het onderzoek kunnen trekken. Verdere digitalisering zal werkprocessen vereenvoudigen, versnellen en goedkoper maken. Technologische ontwikkelingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het bereiken van de strategische doelen. Voordelen zijn er zowel voor organisaties als voor de klant.

Download volledige onderzoek

Hamilton Bright digitaliseert HR-dossiers

Bovenstaande conclusies kunnen we heel goed staven aan voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bij Veenman, zoals bij onze klant Hamilton Bright. Zij nemen jaarlijks honderden nieuwe medewerkers aan. Het hele proces rond in dienst treden en uit dienst gaan van medewerkers verliep tot voor kort overwegend op papier en met de hand. Het vergde veel inspanning en alertheid van de HR-medewerkers om ervoor te zorgen dat dossiers compleet en accuraat waren. Samen met Veenman is dit informatieproces nu volledig gedigitaliseerd. Niet alleen een interne optimalisatie, ook een betere en snellere dienstverlening naar hun – over het algemeen jonge en digitale – klant.

Bekijk de case

5 tips voor digitale transformatie tijdens Corona

Vrijwel ieder bedrijf heeft met efficiencyslagen te maken waarmee handmatige processen verder kunnen worden geoptimaliseerd. Juist nu de wereld aan het veranderen is, is het de gelegenheid bij uitstek om daarop in te spelen en met ervaringen uit deze tijd door te pakken naar de toekomst waarin flexibiliteit, wendbaarheid en een optimale samenwerking met collega’s, afdelingen en externen steeds belangrijker wordt. Digitalisering van bedrijfsprocessen speelt hierin een cruciale rol. Het allermooiste nieuws is dat zo’n optimalisatie zich altijd terugbetaalt, zowel financieel als in een betere klanttevredenheid. Hoe pakt u nu door? Veenman geeft vijf waardevolle tips om uw organisatie te helpen met digitale transformatie tijdens en na Corona.

Vijf tips voor digitale transformatie

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade