Stichting MVO Register roemt Xerox

Op basis van de benchmark voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor multifunctionele printers, uitgevoerd door Stichting MVO-Register, is Xerox aangewezen als MVO koploper.

Xerox scoorde op alle onderdelen gelijkwaardig of hoger dan de andere leveranciers: transparanter, met meer impact en geborgd in managementsystemen.

Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van de TIM Methodiek van Stichting MVO-Register. TIM staat voor Transparantie, Impact en MVO-management. En dit zijn dan ook de hoofdonderdelen die worden beoordeeld.

De beoordeling op transparantie bestaat uit drie onderdelen: volledigheid, zekerheid en actualiteit. Op basis van Impact voor multifunctionals is gekeken naar maar liefst 11 verschillende MVO-aspecten zoals mens, milieu en keten. Voor het onderwerp MVO management zijn 8 onderwerpen beoordeeld. Denk aan de kwaliteit van de MVO verklaring en de gedragscode en MVO in management systemen.

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade