Richtlijnen voor het reinigen van (multifunctionele) printers

Vanwege het Coronavirus (COVID-19), adviseren wij u om uw (multifunctionele) printers extra goed te reinigen. Veenman en Xerox hebben hiervoor met elkaar richtlijnen opgesteld om u te helpen verspreiding van het virus te voorkomen en te zorgen voor een gezonde en hygiënische werkomgeving. Zowel voor uzelf als voor anderen in uw omgeving.

Reinigingstips voor uw (multifunctionele) printer

Hieronder ziet u een aantal tips voor het reinigen van de oppervlakken van (multifunctionele) printers, zoals het bedieningsscherm, de toegangshandgrepen van papierlades en de bedieningsknoppen.

Voorbereiding

 1. Voordat u gaat reinigen; schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Maak de (multifunctionele) printer niet schoon terwijl deze is ingeschakeld en aangesloten, dit kan kortsluiting veroorzaken.
 2. Gebruik een schone, zachte, pluisvrije katoenen doek en maak deze vochtig (zonder dat er vloeistof afdruppelt) met ontsmettingsalcohol (mengsel van 70% isopropyl alcohol en 30% water). Gebruik geen vezelachtige doek of bijvoorbeeld papier.

Reinigen

 1. Draag wegwerphandschoenen.
 2. Gebruik van (te) veel alcohol kan leiden tot oneffenheden in de kleur, verkleuring, scheuren in het oppervlak of vervaging. Zorg ervoor dat u de bovenstaande verhouding en reinigingsinstructie aanhoudt. Probeer eerst de reiniging op een onopvallende en veilige plaats voordat u start met de gewenste oppervlakken.
 3. Veeg de vochtige doek voorzichtig over de te reinigen oppervlakken. Zorg ervoor dat er geen vocht binnendringt in het product of tussen openingen rond het bedieningspaneel en de knoppen. Desinfecterend middel of vocht in algemene zin dat de printer binnendringt, kan leiden tot schade of defecten door corrosie.
 4. Spuit vloeistoffen niet rechtstreeks op het product.
 5. Veeg bij het reinigen van het beeldscherm of bedieningspaneel voorzichtig in één richting en beweeg van de bovenkant van het scherm naar de onderkant. Wrijf niet te hard over het bedieningspaneel, omdat dit gevoelig is voor krassen en barsten.
 6. Laat de oppervlakken volledig drogen voordat de printer wordt ingeschakeld, er mag dus geen vocht meer zichtbaar zijn.
 7. Gebruik voor iedere reinigingsbeurt nieuwe handschoenen en gooi de gebruikte weg. Was uw handen direct met water en zeep nadat de handschoenen uit zijn gedaan.

Instructies voor veilig gebruik van het reinigingsmiddel

Het is belangrijk om op een veilige manier met isopropyl alcohol om te gaan.

 • Vermijd contact met huid, ogen en kleding.
 • Houd, volgens de gebruikersinstructie, afstand van warmte en ontstekingsbronnen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zowel tijdens als na het reinigen.
 • Bewaar het middel op een koele, goed geventileerde plaats. Houd de verpakking goed gesloten en berg deze op een veilige plaats op. Zorg bijvoorbeeld dat kinderen er niet bij kunnen.
 • Was de huid grondig met water en zeep als u onverhoopt in contact komt met isopropyl alcohol.

Andere voorzorgsmaatregel

Volg door Xerox goedgekeurde en gedocumenteerde reinigingsmethoden voor componenten die deel uitmaken van regelmatig systeemonderhoud.

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
 • Documentverwerking
 • Documentverwerking
 • Logo Goudappel
 • logo Koenen en Co
 • logo 112Schade