Vrouwen zijn een verrijking in de IT wereld

internationale vrouwendag

Vrouwen zijn juist in de masculiene IT wereld een enorme verrijking

 

Op 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Al jaren strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten, vrijheid en een gelijkwaardige behandeling. Deze strijd alleen aangaan met vrouwen blijkt een utopie en ook wat betreft de emancipatie van de man is er werk aan de winkel. Bij Veenman en Xerox werken we hier hard aan met initiatieven als The Womans’ Alliance. Hoe kijken onze mannen aan tegen emancipatie in de breedste zin van het woord? Het antwoord daarop geven Wouter Dijk, Pieter Jongbloed, Henk Teer en Hans Benard:

Wouter Dijk, Directeur Sales SMB & Channels:
“Ik heb me recent aangemeld als Manbassador voor The Women’s Alliance binnen Xerox. Ik realiseer me als geen ander dat de salesorganisatie in de IT hardware sector een erg masculiene wereld is. Mannen hebben in vergaderingen of bij projecten soms – bewust of onbewust – de neiging het hoogste woord te voeren, waardoor vrouwelijke collega’s onterecht minder gehoord worden. Hier probeer ik actief in bij te sturen.

Een meer gebalanceerde organisatie is effectiever

Ik zoek daarnaast graag vrouwelijke kandidaten voor openstaande vacatures. Dat is niet altijd makkelijk, omdat er van elke 5 cv’s die we langs zien komen slechts 1 van een vrouw is, maar wel erg belangrijk. Een goede gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen op verschillende posities zorgt voor nieuwe invalshoeken en voor een veel meer gebalanceerde en dus effectievere organisatie. Heel erg belangrijk als je de beste wilt zijn in de markt!

Vrouwen benaderen zaken soms anders dan mannen. Ze hebben kwaliteiten – met name als het gaat om groepsgevoel en sociale samenwerkingsstructuren – waar mannen (sorry heren) soms tekort schieten. Juist door problemen en taken van diverse kanten te benaderen, maar ook door de juiste verhouding tussen taakgericht- en mensgerichtheid word je als organisatie veel sterker.”

Pieter Jongbloed, HR Manager:
“Vrouwen hebben een positieve invloed op te nemen besluiten binnen onze organisatie. Vrouwen stellen meer vragen om feiten te achterhalen, luisteren met belangstelling naar de duiding van feiten door collega’s en zijn geneigd om alle visies en invalshoeken in het team mee te laten wegen. Meer dan mannen. Deze eigenschappen dragen bij aan gewogen en goed beoordeelde besluiten. Het is dan ook van belang om voldoende vrouwen binnen onze organisatie te hebben, daar worden we immers allemaal beter van.”

Henk Teer, Security, Quality and Business Continuity Manager:
“Ik ben van mening dat de populatie in iedere organisatie een reële afspiegeling hoort te zijn van de maatschappij. Het personeelsbeleid van een organisatie dient er daarom op gericht te zijn om aan deze afspiegeling vorm en inhoud te geven. Door (meer) vrouwen in relevante posities te benoemen, ontstaat er meer interessant inzicht en een andere kijk op zaken. Dit is binnen een traditionele, van oudsher door mannen gedomineerde omgeving, in mijn ogen een welkome verrijking. Het maakt een organisatie completer.”

Hans Benard, Databasemanager:
“Onderzoek wijst onomstotelijk uit dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan het succes van een organisatie. Terwijl er wereldwijd een groeiend tekort is aan geschikt personeel, maken de meeste bedrijven nog altijd geen optimaal gebruik van al het beschikbare vrouwelijke talent. Hoe dat komt? Weet ik niet, maar vooroordelen spelen daarbij zeker een rol en reden genoeg om initiatieven te omarmen die er toe bijdragen om het tij te keren wat diversiteit betreft. In alle opzichten overigens. We doen onszelf en de organisatie waar we voor werken te kort door het te laten voor wat het is.”

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade