010 - 284 6123 info@veenman.nl

PartnerNEN7510Partner NEN 7510
Veenman heeft sinds 2010 een partnership met Steunpunt NEN 7510 en was daarmee de eerste in haar branche. Inmiddels worden diverse zorginstellingen door Veenman ondersteund op het gebied van informatiebeveiliging en NEN 7510 compliancy. De producten én diensten zijn NEN 7510 compliant. Ook werken de specialisten van Veenman conform de richtlijn en zijn de werkprocessen hier op ingericht.

De NEN 7510 normering geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die een organisatie in de gezondheidszorg moet treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Veenman adviseert dan ook om de zogenaamde Document Processing Omgeving integraal te laten aansluiten op uw informatiebeveiligingsbeleid. Immers de zorgketen wordt steeds meer rondom de patiënt georganiseerd. Zorgpartners dienen veel meer dan vroeger samen te werken, en de veiligheid van patiëntgegevens is nog meer een kritische succesfactor geworden.

Voorbeelden vanuit de praktijk ten aanzien van bovenstaande punten:

  • Gebruik maken van de bewezen innovatie en expertise van Xerox en HP met end-to-end security oplossingen en tooling rondom de start en/of het einde van het werkproces op een multifunctionele printer.
  • Veenman adviseert om (multifunctionele) printers die staan opgesteld in niet standaard afgesloten ruimtes, te beveiligen met verificatie via (bijvoorbeeld) pincode of paslezers. Hiermee wordt voorkomen dat documenten direct op een printer worden afgedrukt: deze blijven in een beveiligde wachtrij per medewerker bewaard. Pas als de medewerker opdracht geeft voor vrijgave van de printopdracht, wordt deze afgedrukt. Hiermee wordt voorkomen dat (cliënt)gevoelige documenten open en bloot op printer liggen, met alle beveiligingsrisico’s van dien.
  • Wis het geheugen van alle systemen bij afvoer uit uw organisatie. Privacygevoelige gegevens verlaten mogelijk de organisatie via de geheugens en harde schijven van de oude Document Processing Systemen.
  • Structureer uw scanomgeving en stel scanrechten in.
  • Optimaliseer werkprocessen waar (zorg)documenten op een veilige manier worden uitgewisseld, geraadpleegd en opgeslagen.

Veenman als kennisorganisatie: expertise vanuit bedrijfskundige invalshoek
Veenman kijkt niet alleen vanuit een technische, maar juist ook bedrijfskundige invalshoek naar processen in uw organisatie. Hierdoor krijgt Veenman vanuit diverse perspectieven inzicht in de huidige en gewenste situatie. Deze informatie in combinatie met de kennis en ervaring van Veenman, leidt tot adviezen om tijd en geld te besparen en informatie in de hand te krijgen. Niet enkel op het gebied van directe kosten, maar zeker ook op het gebied van indirecte kosten, productiviteitsverhoging, milieuzaken en wet- en regelgeving.

Samen met zorgorganisaties stellen de specialisten van Veenman een “roadmap” op voor de komende jaren. Hierin wordt rekening gehouden met:

  • Verkennen van de zakelijke (zorg)toekomst;
  • Analyseren van de feitelijke situatie (wat gaat goed of kan beter);
  • Doorleven van de consequenties;
  • Ambiëren van een gewenste situatie.

Afhankelijk van de veranderbreedte (hoeveel mensen worden geraakt door de verandering) en veranderdiepte (mate van verandering van gedragspatronen en overtuigingen), stelt Veenman een veranderplan inclusief communicatieplan op. Hierin wordt vastgelegd welke doelen er zijn, hoe er periodiek met elkaar overlegd gaat worden over de voortgang, hoe het Governance Model is geregeld en welke taken op welk moment van welke partij worden verwacht.

Contact over NEN 7510
Met dit partnership én bewezen ervaringen in de zorg, is Veenman in staat zorgorganisaties te helpen met het optimaliseren van documentprocessen. Uiteraard conform de richtlijnen ten aanzien van NEN 7510 zodat u zich kunt blijven concentreren op waar het in uw organisatie werkelijk om gaat, het verlenen van zorg.

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met één van de zorgspecialisten van Veenman.

Contactgegevens


Algemeen
Smart Office Rotterdam
Linatebaan 101
3045 AH Rotterdam
Telefoon 010-284 6123
Email info@veenman.nl


Customer Contact Center
Telefoon 010-284 6152


Regiokantoren
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

Dr. Klinkertweg 21A
8025 BR Zwolle