As a Service opmars zet gestaag door in IT-landschap

As a Service (aaS) is in de zakelijke markt sinds begin deze eeuw in opmars. Steeds meer zaken worden in abonnementsvorm afgenomen, van auto’s tot koffie. Deze verschuiving van bezit naar gebruik vinden we ook in het IT-landschap terug. Dit blijkt uit een benchmarkonderzoek dat Markteffect in opdracht van Veenman, dochterbedrijf van Xerox, heeft uitgevoerd.

Ongeveer een kwart van de organisaties in Nederland (27%) neemt op dit moment Platform as a Service (PaaS), Device as a Service (DaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS) af. Deze toename van het gebruik van aaS diensten zet gestaag door. Van alle respondenten die nog geen gebruik maken van aaS overweegt 35% binnen nu en twee jaar Software as a Service (SaaS) af te nemen. Voor PaaS is dit 27% en voor IaaS, DaaS en/of Printing as a Service (PRaaS) gaat het per service om 25% van de respondenten.

Download benchmark

Tijdens de Covid-pandemie heeft slechts 1 op de 10 organisaties meer gebruik gemaakt van aaS diensten en hybride werkmogelijkheden dan voor de pandemie. Opvallend, wanneer we in ogenschouw nemen dat juist in deze onzekere omstandigheden de grootste voordelen van aaS – geen hoge investeringen en flexibel uitbreiden of inkrimpen – zwaar wegende argumenten zijn. Hybride werken werd veelal voor de pandemie al gefaciliteerd, waardoor doorpakken op dit gebied niet nodig bleek. “We waren gelukkig onbedoeld al klaar voor een pandemie”, aldus één van de respondenten.

benchmark as a service, vrouw presenteert powerpoint presentatie tijdens meeting.Veel IT-oplossingen brengen de nodige (extra) complexiteit met zich mee
Alhoewel organisaties veiligheid en het voeren en waarborgen van een eenduidig IT-beleid erg belangrijk vinden, blijken juist dat volgens de respondenten uit het onderzoek forse uitdagingen te zijn. Met name omdat veel gestandaardiseerde IT-oplossingen, zoals Microsoft 365, naast verbeteringen, ook de nodige (extra) complexiteit op het gebied van beheer met zich meebrengen.

“Werkafspraken maken en nakomen voor het vastleggen van informatie in Microsoft 365 zijn dan ook van essentieel belang. Zeker omdat het veilig delen van bestanden voor 40% van de organisaties de grootste uitdaging is bij het gebruik van Microsoft 365”, aldus Wilco van Bezooijen, algemeen directeur van Veenman en Xerox. “Vragen over het gebruik van Microsoft 365 vergen van de IT-helpdesk, volgens 35% van de respondenten, de meeste tijd. Slechts 21% geeft echter aan dat men dit wil uitbesteden.”

Download benchmark

Schaalbaarheid en flexibiliteit de belangrijkste redenen om voor As a Service te kiezen
De grootste uitdaging bij het beheer van devices (laptops) is volgens 21% van de respondenten complexiteit, met name door gebrek aan standaardisatie van types en modellen, gevolgd door lifecycle management (16%). De belangrijkste redenen om voor aaS te kiezen zijn dan ook schaalbaarheid en flexibiliteit (42%), altijd werken met de meest actuele apparatuur en versies (39%), verlagen van de IT-werkdruk (38%), en security (33%).

Een ander interessant gegeven is dat zo’n 60% van de respondenten aangeeft dat de organisatie positief staat tegenover het gebruik van second life apparatuur. Van deze groep geeft slechts 33% aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van refurbished modellen. Van Bezooijen: “Wat we merken is dat veel mensen ten onrechte denken dat refurbished modellen geen goede garantievoorwaarden kennen en er geen standaardisatie mogelijk is. Dat zou een reden kunnen zijn waarom organisaties nog niet massaal gebruik maken van refursbished apparatuur, ondanks dat duurzaamheid hoog op de agenda staat.”

Everything as a Service domineert de toekomst
Samenvattend kunnen we zeggen dat XaaS, Everything as a Service, de toekomst zal domineren. Dit past in de wereldwijde trend van bezit naar gebruik. “Organisaties die tijdig (laten) onderzoeken hoe ze bovenstaande uitdagingen het hoofd kunnen bieden, profiteren optimaal van de (financiële) voordelen die het aaS concept biedt”, concludeert Van Bezooijen.

Download benchmark

Over het onderzoek
Het benchmarkrapport is uitgevoerd door onafhankelijk bureau Markteffect in opdracht van Veenman. In totaal zijn 422 respondenten ondervraagd in de periode tussen 9 en 23 juni 2022. Het onderzoek is uitgevoerd onder finance- en IT-managers en directeur/eigenaren die (mede)verantwoordelijk zijn voor het nemen van investeringsbesluiten op het gebied van IT bij organisaties in Nederland met meer dan 50 FTE. Van de respondenten is 28% eind- of hoofdverantwoordelijk, 44% medeverantwoordelijk en 27% is niet verantwoordelijk, maar heeft wel invloed op IT-investeringsbesluiten.

Over Veenman
Veenman kijkt met een trackrecord in print-oplossingen slimmer naar de mogelijkheden van IT. Als gids voor elke onderneming. Want minstens zo belangrijk als de bestemming is de reis ernaartoe. Zo creëert Veenman feilloze werkprocessen. Van bedrijfsprinters, tot audiovisuele oplossingen, DaaS en Microsoft 365. Stap voor stap. Goed voor duizenden klanten met een gerust hart. Maar wat het allermeest telt is het menselijke aspect. De emotionele impact. Want belangrijker dan wát je doet, is hóe je het doet: Veenmans werkwijze draait dan ook om service, kunde, kennis en verbinding. Al meer dan honderd jaar.

Download benchmark (elke 10e download belonen wij met een Lenovo Smart Clock)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blijf op de hoogte: Aanmelden voor TopTips
  • Documentverwerking
  • Documentverwerking
  • Logo Goudappel
  • logo Koenen en Co
  • logo 112Schade